2.5.12

If You Ain't Cowboy You Ain't Shit


Kavboji. Kavboji so umazani, jahajo konje, pljuvajo in kadijo. Kavboji so kul, s klobuki, v spranem jeansu in škornji. Na mojem seznamu Kaj bi bila, če bi bila lahko karkoli (ja, dejansko imam tak seznam) so na solidnem tretjem mestu, takoj za zombiji in Jediji. Ja, zombiji, saj bi razložila, pa ne bi noben razumel... No, včeraj mi je bil v roke potisnjen tale lični paket, v katerem je prvi zine Zorana Pungerčarja o kavbojih. 

I cowboy. I cowboy sono sporchi, cavalcano, sputano e fumano. I cowboy sono fighi, con il cappello, i jeans slavati e gli stivali. Sulla mia lista Cosa sarei se potessi essere qualsiasi cosa (si, ce l’ho davvero una lista così) sono al terzo posto, subito dopo gli zombie e gli Jedi. Si, gli zombi, ve lo spiegherei volentieri, ma non mi capirebbe nessuno... Ieri ho ricevuto questo pacchetto, nel quale c’era il primo zine di Zoran Pungerčar sui cowboy. 


Njegove ilustracije, ki jih je nekdo tako lepo oklical za poganske ste najverjetneje zasledili že na mnogih koncertnih plakatih, če pa ne, pa še boste. Sama si lastim dva, ampak me tisti od Handsome Furs ne uboga preveč in noče ostati na steni.

Le sue illustrazioni, da qualcuno splendidamente definite come pagane, forse avete avuto occasione di vederle su svariati poster di concerti, in caso contrario sono sicura che prima o poi le vedrete. Personalmente sono in possesso di due, ma quello degli Handsome Furs non mi da retta e non vuole restare appeso alla parete.


Zoran ima rad kavboje, gozdarji, mornarji in podobne oldschool mačote. Ne mara pa Ryana Goslinga.

A Zoran piacciono i cowboy, i boscaioli, i marinai e simili macho oldschool. Invece non gli piace Ryan Gosling.


Če vas zanima kaj več, pa hitro kontaktirajte avtorja. En zine vas stane skromnih 5 evrov, dobite pa a whole lot of man. Konec koncev je zadeva o kavbojih.

Se volete saperne di più, contattate l’autore. Avrete un zine per soli 5 euro, ma ricevete a whole lot of man. Alla fin fine si tratta di cowboy.


1 comment:

  1. sram te bilo, zokislav! ne maras ryana... pff!

    ReplyDelete