29.8.10

Зенит - Zenit

V petek sem odpravila s predzadnjim izpitom tega akademskega leta, Zgodovina avantgard. Pretežno smo se ukvarjali s Srečkom Kosovelom, Avgustom Černigojem, zenitisti in drugimi konstruktivističnimi umetniki. Danes sem dober del popoldneva previsela na spletni strani digitalne srbske narodne knjižnice, kjer so v digitalizirani obliki vse številke Micićeve avantgardistične revije Zenit. Sodelovali so z ruskimi konstruktivisti (Erenburg, Lisicki - gl. št. 17/18), delno z italijanskimi futuristi idr. pomembnimi avantgardističnimi umetniki. Res zanimivo listanje, ki ga toplo priporočam vsem, ki jih zanima avantgarda. Končno en zanimiv izpit!


Venerdì ho fatto il penultimo esame di questo anno accademico, Storia delle avanguardie. Abbiamo trattato prevalentemente Srečko Kosovel, Avgust Černigoj, i zenitisti e altri artisti costruttivisti. Oggi ho passato una parte del pomeriggio sul sito della biblioteca digitale nazionale serba, dove si possono trovare in forma digitale tutti i numeri della rivista avanguardistica Zenit. Collaboravano con i costruttivisti russi (Erenburg, Lissitzky - vedi num. 17/18) in parte con i futuristi italiani e altri artisti avanguardisti eminenti. E' veramente una lettura interessante, la consiglio a chi interessa l'avanguardia. Finalmente un esame un po' più interessante!
Zanimiva reklamica / Pubblicità interessante

Res so bili avantgardni, tudi kar se tiče oglaševanja! / Erano davvero all'avanguardia, anche nella pubblicità!

Pisali so tudi o kinematografiji / Scrivevano anche di cinematografia

To potrjuje mojo hipotezo, da velik del italijanskega futurizma sploh nima nobene literarne vrednosti. /
Questo rinforza la mia ipotesi che gran parte del futurismo italiano non ha assolutamente alcun valore letterario.

Pismo Marinettija uredniku Zenita Ljubomirju Miciću / Lettera di Marinetti all'editore del Zenit, Ljubomir Micić


Ker sem izpit opravila več kot pohvalno sem se nagradila z... Lepim parom klasičnih Startask.

Siccome ho passato l'esame più che lodevolmente mi sono premiata con... Un bel paio di Startas classiche.


In še kratek 'na pomoč': če kdo kje vidi tak model Startask v točno tej barvi (glej spodnjo sliko), št. 40, mi jih prosim kupite (ok hecam se) oz. mi sporočite, kje jih imajo! Rabim jih. Resno.

Un piccolo 'aiuto': se qualcuno per caso vede il modello di Startas della foto sottostante nello stesso colore, numero 40 per favore, compratemele (ok scherzo) ovvero fatemi sapere dove le avete viste! Ne ho bisogno. Davvero.3 comments:

 1. Che fortuna hai di studiare materie così interessanti!

  ReplyDelete
 2. Nice purchase ;) Si poskusila na njihovi spletni strani za ta drug model?

  ReplyDelete
 3. @Armadio: Si, è vero, questa è una delle materie che fino ad ora mi sono piaciute di più :)

  @Kifki: Ovvio da sem pogledala.

  ReplyDelete